Czym jest?

Czym jest? 2018-07-16T11:19:30+00:00

Czym jest KOB-Klub Odpowiedzialnego Biznesu i dlaczego kolejny rok rozwijamy go z przedsiębiorcami?

Unikalny w skali krajowej projekt promujący aktywne firmy lokalne. Chcemy wyróżniać przedsiębiorców, którzy w swoich działaniach uwzględniają aspekt odpowiedzialności społecznej biznesu oraz nastawieni są na tworzenie relacji z różnymi grupami odbiorców. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy przyczynimy się do rozpowszechnienia pozytywnych rekomendacji o Państwa firmie poprzez obecność na naszych wydarzeniach przedstawicieli firm, instytucji, mediów i organizacji NGO. Zyskają Państwo także możliwość kontaktu i nawiązania bezpośrednich relacji biznesowych z aktywnymi przedsiębiorstwami na Lubelszczyźnie.

Korzyści wynikające z Klubu Odpowiedzialnego Biznesu w opinii dotychczasowych Członków i Uczestników*:

 • potwierdzone zawarte współprace w ramach KOB,
 • możliwość poznania nowych, ciekawych osób z różnych branż,
 • rozwój swojej działalności i aktywności,
 • całoroczna promocja firm,
 • promocja działalności na autorskim serwisie,
 • wsparcie przy różnych projektach otrzymywane od innych Członków KOB,
 • wartościowe prelekcje podczas spotkań,
 • budowanie zaufania wśród innych sponsorów i uczestników,
 • realizacja wspólnych działań marketingowych w ramach rozwijanego Programu Partnerskiego firm członkowskich,
 • dostrzeganie nowych możliwości,
 • inspiracje na rozwój,
 • różnorodność spotkań,
 • wspaniała, otwarta atmosfera,
 • zebranie razem „grupy osób, które są w stanie zrobić najlepszy event w Polsce!”.

* Odpowiedzi otrzymane od Członków i Uczestników Klubu.

 

 

Regulamin spotkań Klubu Odpowiedzialnego Biznesu