Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza  w dniu 11 czerwca 2019 r. w siedzibie UMWL, ul. Grottgera 4 w Lublinie, sala konferencyjna IV p., w godzinach 10.00-12.30 na kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne P (Interreg Europa Środkowa). Spotkanie to stanie się okazją do prezentacji zaktualizowanej Mapy Drogowej w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji w województwie lubelskim o wyniki działań pilotażowych oraz możliwości rozwoju Modelu Wdrażania Odpowiedzialnych Innowacji w przedsiębiorstwie, który był prezentowany w czasie ubiegłorocznych spotkań Grupy.

Udział w pracach Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu ROSIE ma charakter otwarty. Zaproszeni zostali przedstawiciele administracji publicznej, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz MŚP.

Termin zgłaszania udziału w spotkaniu na adres: ewa.paszkiewicz@lubelskie.pl upływa z dniem 7 czerwca br. Agenda znajduje się TUTAJ.

2019-06-06T10:21:21+00:00 06 czerwca 2019|