Informacje organizacyjne- Gość 98 edycji online Klubu