Informacje organizacyjne- Gość 95 edycji online Klubu