Informacje organizacyjne- Gość 94 edycji online Klubu