Informacje organziacyjne- Gość 89 edycji online Klubu