Informacje organziacyjne- Gość 88 edycji online Klubu